U-term – nowa aplikacja branżowa dla GstarCAD

Kalkulator termiczny U-term ułatwia i przyspiesza prace
nad projektami architektonicznymi, zwłaszcza w obszarze obliczeń
izolacyjności termicznej projektowanych przegród budowlanych.

U-term umożliwia, w ramach projektu, obliczanie bądź analizowanie
przegród budowlanych w zakresie izolacyjności termicznej.

Dzięki kalkulatorowi termicznemu współczynnika U możesz monitorować
konkretne komponenty w przegrodzie, edytować właściwości komponentów,
nadawać i wstawiać w rysunek symbole dla obliczanych przegród,
zestawiać obliczone przegrody, a następnie nadawać im opisy i nazwy
oraz zapisać je w formacie xls.

Program został opracowany na podstawie normy EN ISO 6946:2017 metodą uproszczoną.

Korzystając z Uterm masz możliwość…
  • obliczenia współczynnika przenikania ciepła zgodnie z normą EN ISO 6946:2017 metodą uproszczoną,
  • ingerowanie we współczynnik przewodzenia ciepła komponentu budowlanego, z którego korzystasz w swoim projekcie.
  • możliwość wprowadzenia innych grubości dla komponentów przegrody niż te, które zostały odczytane z rysunku,
  • edytowania, kopiowania i usuwania poszczególnych przegród oraz eksportowania całego zestawienia do formatu xls.
  • przypisania wybranej przez Ciebie przegrodzie symbolu i umieszczenia go na rysunku,
  • tworzenia zestawienia przegród budowlanych dla których przeprowadziłeś obliczenia bądź analizy.
  • wybierania linii CAD do obliczeń, które wyznaczają grubość komponentu w danej przegrodzie.
Zaznacz przegrodę, określ materiały dla poszczególnych komponentów, nazwij typ przegrody, opisz ją wg własnych potrzeb a symbole, zestawienia i obliczenia dla danej przegrody przygotuje Ci program.
W każdej chwili możesz wyeksportować stworzone w projekcie pogrupowane przegrody do pliku exel.
Możesz tworzyć własną bazę materiałów do projektu.
Cena licencji rocznej

490 PLN
390 PLN
*Najniższa cena od 30 dni: 490 PLN

Dołącz do grona użytkowników nakładki U-term, opracowanej zgodnie z normą EN ISO 6946.2017, pozwalającej na usprawnienie procesu obliczania izolacyjności termicznej, korzystając ze specjalnej oferty promocyjnej.

Tylko teraz oferujemy roczną licencję w cenie 390 netto zł zamiast regularnej ceny 490 netto zł.
To wyjątkowa szansa na korzystną inwestycję i uzyskanie dostępu do narzędzi,
które ulepszą sposób, w jaki pracujesz.

Chcesz przekonać się o skuteczności U-term jeszcze przed zakupem?
Otrzymasz 30-dniowy okres testowy, abyś mógł poznać zalety naszej aplikacji!